De geschiedenis van de lucifer

De eerste uitvinding van de lucifer dateert uit het jaar 950. Toen werden staafjes van dennenhout met zwavel geïmpregneerd. Pas vanaf 1805 werd er een dompellucifer uitgevonden. In de loop van de jaren werd de lucifer verbeterd, maar pas in 1827 kwam er een lucifer die door wrijving kon ontbranden.

Hoe is de lucifer ontstaan?

De lucifer is al eeuwen oud. Het begon in het jaar 950 toen chinezen een stokje uitvonden van zwavel en dennenhout. In het jaar 1805 ontdekte een Fransman de dompellucifer. Dat was een lucifer die ondergedompeld werd in zwavelzuur. De lucifer kon op deze manier tot ontbranden komen. Alleen was de lucifer niet veilig genoeg

De eerste lucifer die door wrijving kan ontbranden

Een Engelse scheikundige heeft in 1827 de eerste lucifer uitgevonden die kon ontbranden door langs schuurpapier te wrijven. Dat was de eerste ontdekking die gemaakt is waardoor een lucifer gemakkelijker kon branden. Een man genaamd Charles Sauria heeft in 1832 een lucifer ontwikkeld op basis van witte fosfor, zwavel, gom en kaliumchloraat.

Dit was een lucifer die al bij geringe wrijving kon ontbranden. Alleen de productie was minder van de lucifers toen. Er kwamen te veel fosfordampen bij de productie vrij. Toen ontdekte men dat witte fosfor kon worden omgezet naar rode fosfor. Dat gebeurde bij verhitting. Hierdoor werd de productie minder schadelijk. Toch bleef er een probleem. De lucifers konden spontaan ontbranden wat ervoor zorgde dat het onveilig was voor de gebruikers.

De lucifer die ontwikkeld is met glaspoeder en rode fosfor

In 1844 ontwikkelde de zweed Gustaf Pash een lucifer die door wrijving kon ontbranden. De kop van de lucifer bevatte de stoffen antimoonsulfide, mangaandioxide en kaliumchloraat. De lucifer kon toen op een speciaal strijkvlak ontstoken worden en branden. Het strijkvlak werd gemaakt door middel van glaspoeder en rode fosfor.

Een patent laten maken om industrieel lucifers te maken

In het jaar 1855 hebben de zweden J.E. Lundstrom en A. Sjöberg een procede ontwikkelt. Dat hebben ze gedaan zodat ze de lucifers industrieel konden vervaardigen. Ze hebben toen besloten om het te patenteren in hetzelfde jaar. De lucifers konden toen in massa’s worden geproduceerd.

De lucifer heeft een lange reis gemaakt

Zoals je kunt zien heeft de lucifer een lange reis gehad voordat die daadwerkelijk op een veilige manier is ontstaan. Het licht brengende staafje dat alles laat branden, ligt nu nog in elk huishouden.